پیشه ام عکاسی‌ست :))

..603

پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۰۰ ق.ظ

چقد جو گیریم ما ها..

یارو نه رشته اش، نه شخصیتش، نه تیپ و قیافش به موضوع ربط داره..

اومده با حالت دپرسی میگه می دونین چی شده بچه ها؟

ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده.

داشت خودشو می خورد.

خیلی دلخوره داشت طفلی، نتونستم قانعش کنم که هر کی باشه به ما ربط نداره.

  • محمد