پیشه ام عکاسی‌ست :))

..586

چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ

+ یه سوال؟ تو منو فراموش میکنی؟

- تو چی فکر میکنی؟ تو میتونی منو فراموش کنی؟

+ من؟ هه

- منم تا عمر دارم نمیتونم فراموشت کنم.

‌+ فکر کنم این مدت برا من خیلی سخت بگذره.

- نه بابا! تو هم مثل من یه هفته بعد فراموش میکنی..

- ببخشید از دهنم پرید.

- من دروغ گو نیستم.

- ببین منو.

- بابا شوخی کردم..

  • محمد